off
Interwell - InterConnect

InterConnect

Kunde

Interwell

År

2016

Banebrytende app gjør oljeservice-selskap mer konkurransedyktig

Interwell er et selskap som leverer innovative produkter og tjenester til energibransjen. Selskapet bidrar til økt lønnsomhet og utvinning ved eksisterende olje- og gassfelt, samt effektiv nedstengning av disse.

Apps ble bedt om å bidra til selskapets produktutvikling, gjennom utarbeidelse av en Android-app.

Ved hjelp av en eksplosjonssikret tablet og brukervennlig applikasjon, kan i utgangspunktet hvem som helst på plattformen nå klargjøre og igangsette avansert mekanisk utstyr. Tidligere var det nødvendig å fly spesialisert personell med helikopter ut til offshore installasjonen, noe som både skapte forsinkelser og betydelige kostnader for Interwell sine kunder.

interwell_ui2

Trådløs konfigurering av avansert mekanisk utstyr

Ved hjelp av bluetooth kobler brukeren seg trådløst til utstyret som skal klargjøres for operasjon. Det brukervennlige grensesnittet gir full oversikt og sanntidsinformasjon om trykk, batterikapasitet samt andre viktige sensordata.

Operatøren konfigurerer utstyret og IO senteret (Integrerte Operasjoner) hos Interwell validerer og godkjenner data i sann tid fra land. Mulighet for direkte bistand fra en IO spesialist på land praktiseres gjennom lyd og bilde der all kommunikasjon forløper via nettbrettet. Etter godkjenning er utstyret klar til å benyttes i oljebrønnen på en sikker måte.

interwell_ui3

Eksport av loggdata etter endt operasjon

Når utstyret hentes tilbake fra oljebrønnen, gjerne fra dyp på flere tusen meter, gjenopprettes bluetooth tilkoblingen med tablet. Operatøren på riggen kan nå avlese og eksportere loggdata for videre analyser.

Mobilitet og digitalisering i energibransjen

Oljeprisen har halvert seg siden toppnoteringen i 2014, noe som har ført til et betydelig press på olje- og gassbransjen. Krav til kostnadskutt har gått hardt utover arbeidsplasser hos både oljeselskap og leverandørindustrien.

Det er et betydelig potensiale for å gjøre norsk industri enda mer konkurransedyktig i fremtiden gjennom bl.a. smarte mobile løsninger og gode brukeropplevelser.

Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bidra til mer effektive prosesser og mobile tjenester for din organisasjon.