Våre tjenester

Strategi

Design & UX

Teknologi

Forvaltning

Strategi & rådgiving

De nye mobile plattformene og øko-systemene har etablert helt nye muligheter. Skal du lykkes krever det en ny type innsikt og kunnskap som ikke finnes hos de tradisjonelle konsulentselskapene. I Apps jobber vi med rene strategiprosjekter, strategi som delleveranse i et utviklingsprosjekt og generell strategisk rådgiving.

Gjennomføring av strategiprosesser

Ingen prosjekter er like, derfor skreddersyr vi prosessen fra gang til gang. De fleste prosjektene våre starter som et forprosjekt. I forprosjektet definerer vi målsetning, hvem som er målgruppen og hva som skal til for å oppnå målene.

Vi hjelper deg med

 • Mobilstrategi
 • Device strategi
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Konseptutvikling
 • Ekspertevaluering
 • Brukerbehov
 • Kravspesifisering
 • Prosjektledelse
 • Benchmark-analyse

UX & design

God brukeropplevelse og et visuelt godt design er en forutsetning for å lykkes med mobile applikasjoner. Vi har interaksjonsdesignere med inngående kunnskap om muligheter og konvensjoner på de forskjellige mobile plattformene og erfarne visuelle designere med erfaring fra kommunikasjon, reklame og merkebygging.

Gjennomføring av designprosesser

Designprosessene våre bygger videre på strategiarbeidet fra forprosjektet. Prosessene er workshop-basert og det er viktig for oss at kunden deltar aktivt i hele prosessen. I prosessen er vi konkrete fra starten slik at alle kan delta i diskusjonene. Vi jobber iterativt med wireframes og prototyper og forbedrer kontinuerlig løsningen til vi, kunden og sluttbrukerne er fornøyde.

Vi hjelper deg med

 • Brukeropplevelse
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Servicedesign
 • GUI-design
 • Grafisk design

Teknisk utvikling

I Apps har vi Norges største og mest erfarne utviklingsmiljø for mobile applikasjoner. Vi rendyrker de forskjellige mobile plattformene og hos oss jobber derfor hver enkelt utvikler kun på én plattform.

Gjennomføring

Et typisk utviklingsprosjekt varer i to til tre måneder og gjennomføres med scrum-metodikk. Etter hver sprint får kunden en beta-versjon av appen slik at de kan følge med underveis i prosessen og teste grundig.

Vi hjelper deg med

 • iOS
 • Android
 • WP 8
 • Web
 • Hybrid
 • Backend
 • Integrasjon
 • Sky-tjenester
 • Mobile Device Management

Forvaltning

En digital tjeneste blir aldri ferdig og trenger kontinuerlig vedlikehold og videreutvikling for å fungere optimalt.

Vi har et forvaltningsopplegg som tar høyde for blandt annet brukerstøtte, feilretting og oppdateringer.

Vi hjelper deg med

 • Forvaltning av apps
 • App Life Cycle
 • Drift og support
 • Rammeavtaler & SLA
 • Kurs og opplæring

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om hva vi kan hjelpe deg med og hvordan vi jobber i Apps?

Ta kontakt med Sveinung for en uforpliktende prat.